Ta strona internetowa jest dostępna dla wielu lokalizacji geograficznych, a zawarte w niej informacje dotyczące Ubiquinol ™ nie mają zastosowania ani nie mają na celu spełnienia wymogów ustawodawczych wszystkich krajów. Kaneka Pharma Europe dostarcza Ubiquinol ™ jako surowiec firmom wytwarzającym różnorodne produkty zawierające Ubiquinol ™. Kaneka Pharma Europe nie zgłasza żadnych roszczeń dotyczących stosowania gotowych produktów, stworzonych z udziałem Ubiquinol ™. Każdy producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, że oświadczenia dotyczące jego produktów i ich stosowania są zgodne z wymogami regulacyjnymi obowiązującymi w miejscach, w których sprzedaje swoje produkty.